Over ons

Over ons

De praktijk

Er wordt gewerkt volgens het kwaliteitssysteem van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en conform de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars. Dit houdt in dat de praktijk deelneemt aan kwaliteitsvisitatie en intervisie met collega’s en andere zorgverleners om intercollegiale toetsing en kwaliteit te waarborgen. 

De praktijk IJmond heeft in 2015 het HKZ certificaat voor kleine organisaties behaald met voortzetting tot heden.

De praktijk beschikt over een goedgekeurd het kwaliteitsstatuut. Voor het inzien van ons kwaliteitsstatuut klikt u op het document onderaan deze pagina. Het ligt ook ter inzage op de praktijk.

Missie en visie

Doel van De Praktijk IJmond is om kwalitatief goede zorg te leveren aan mensen met een psychiatrische stoornis. De cliënt, zijn hulpvraag en het systeem staan centraal in de behandeling.

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten door goed gekwalificeerde, BIG-geregistreerde behandelaren. Daarbij wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie die gedeeld wordt en kan de cliënt rekenen op deskundige zorg. We streven naar openheid, korte lijnen en een flexibele houding naar onze cliënten en hun familieleden en richting verwijzers en andere zorgprofessionals. Altijd met toestemming van, en in overleg met de cliënt.

Onze visie hierbij is ‘zo kort als mogelijk en zo lang als nodig’. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van de cliënt en streven we naar een zo optimaal mogelijk dagelijks functioneren.

 Daarnaast streven we naar kwaliteit, innovatie, dienstverlening en samenwerking. We werken nauw samen met huisartsen en de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. We geven intervisie en begeleiding aan de POH-GGZ en doen consultatie in opdracht van de huisarts.  Daarnaast werken we samen met medisch specialisten en andere betrokken zorgprofessionals bij de cliënt, zoals wijkteams en sociaal maatschappelijk werk van de gemeente.

Vertrouwelijkheid

Alles wat u ons toevertrouwt in de intakegesprekken en behandeling valt onder het medisch beroepsgeheim. Zonder uw schriftelijke toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden. Met schriftelijke toestemming kan wèl informatie worden uitgewisseld met bijvoorbeeld de bedrijfsarts of andere betrokken hulpverleners. De inhoud gaat altijd in samenspraak met u.

Indien u dat u wenst kan de gestelde diagnose op de declaratie naar de zorgverzekeraar afgeschermd worden. Hiervoor kunt u een privacyverklaring tekenen.

Gedragscode en huisregels

Voor de gedragscode en huisregels van de Praktijk IJmond klikt u op onderstaand document.

Kwaliteitsstatuut

Voor het Kwaliteitsstatuut van de Praktijk IJmond klikt u op onderstaand document.

Algemene Voorwaarden

Voor de Algemene Voorwaarden van de Praktijk IJmond klikt u op onderstaand document.

Privacystatement

Voor het privacystatement van de Praktijk IJmond klikt u op onderstaand document.