Psychiatrie & Psychotherapie

VisieAanmeldenContact

De Praktijk IJmond is deze zomer gesloten van maandag 12 juli tot maandag 2 augustus.

Tijdens deze periode zal de secretaresse op maandagochtend aanwezig zijn om de mail te beantwoorden en de voicemail af te luisteren.

In geval van nood buiten kantoortijden of in de weekenden, kunt u zich wenden tot uw huisarts of de huisartsenpost in uw regio.

Uitsluitend voor zeer dringende zaken kunt u een SMS of WhatsApp bericht sturen naar telefoonnummer 06 - 47 83 57 93

De Praktijk IJmond is een kleinschalige en regiogerichte praktijk voor psychiatrie en psychotherapie, gericht op diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende psychische klachten en stoornissen. We bieden Specialistische GGZ (SGGZ)

In de praktijk werken 2 behandelaren; een psychiater en een GZ-psycholoog. Het behandelteam wordt ondersteund door een secretaresse.

We hechten aan een persoonlijke benadering waarbij de cliënt en de hulpvraag centraal staan. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten door goed gekwalificeerde, BIG-geregistreerde behandelaren. 

De Praktijk IJmond is een erkende GGZ-instelling en heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dit houdt in dat uw behandeling vergoed wordt uit de basisverzekering, met verrekening van (een deel) van uw eigen risico.

Hoe meldt u zich aan?