Psychiatrie & Psychotherapie

VisieAanmeldenContact

De Praktijk IJmond hanteert op dit moment een patiëntenstop.

U kunt ten alle tijden contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan bemiddelen naar een zorgaanbieder die op een eerder moment plaats heeft.

De Praktijk IJmond is een kleinschalige en regiogerichte praktijk voor psychiatrie en psychotherapie, gericht op diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende psychische klachten en stoornissen. We bieden Specialistische GGZ (SGGZ)

In de praktijk werken 2 behandelaren; een psychiater en een GZ-psycholoog. Het behandelteam wordt ondersteund door een secretaresse.

We hechten aan een persoonlijke benadering waarbij de cliënt en de hulpvraag centraal staan. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten door goed gekwalificeerde, BIG-geregistreerde behandelaren.

De Praktijk IJmond is een erkende GGZ-instelling en heeft met alle zorgverzekeraars een contract, behalve met CZ. Dit houdt in dat uw behandeling vergoed wordt uit de basisverzekering, met verrekening van (een deel) van uw eigen risico.
Bent u verzekerd bij CZ en bijbehorende labels NN, OHRA of Just, zie dan onder ‘praktische informatie’ wat dat betekent.

Hoe meldt u zich aan?