Werkgebied

Werkgebied

Behandelaanbod

De Praktijk IJmond heeft een gevarieerd behandelaanbod waaronder:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT).
 • Steunend structurerende psychotherapie.
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
 • Psychodynamische psychotherapie.
 • Schematherapie
 • Traumabehandeling / EMDR.
 • Farmacotherapie en medicatiebegeleiding.
 • AD(H)D Diagnostiek en behandeling met psycho-educatie en medicatiebegeleiding.
 • Lichttherapie.

De behandeling kan ondersteund worden met e-health modules.
In de behandeling wordt vaak het systeem, het gezin, partner en belangrijke anderen, betrokken.

Wanneer kunt u niet behandeld worden bij de Praktijk IJmond

Als er sprake is van:

 • Een verstandelijke beperking ( dit wordt op cliëntniveau beoordeeld)
 • Crisisgevoeligheid of ernstige suïcidaliteit waarvoor zorg buiten kantoortijden nodig is of zou kunnen zijn
 • Middelenafhankelijkheid die op de voorgrond staat
 • Ernstige geweldsdreiging
 • (Vermoeden van) Dementie
 • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
 • Het ontbreken van een geldige ziektekostenverzekering
 • Het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats

Informatie over psychische klachten en stoornissen

Stemmingsproblemen zoals Depressie en Bipolaire stoornissen
Depressie
Medicijnen tegen depressies
Manisch depressieve stoornissen
Medicijnen bij manisch-depressieve stoornissen
Angststoornissen
Gegeneraliseerde angststoornis
Paniekstoornis en agorafobie
Sociale fobie
Medicijnen tegen angststoornissen
Dwanghandelingen en obsessies
Dwangstoornis
ADHD en ADD
Als uw kind te druk is
ADHD bij volwassenen
Eetstoornissen
Eetstoornissen
Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak
Onverklaarde lichamelijke klachten
Persoonlijkheidsproblematiek
Zich uitend in bijvoorbeeld moeite in de omgang met jezelf en anderen, wisselende stemmingen,
een negatief zelfbeeld, moeite met grenzen stellen en assertiviteit.
Persoonlijkheidsstoornissen
Borderline
Traumatische klachten en ervaringen
Posttraumatische stress-stoornis
Algemene folders
Oorzaken van psychiatrische stoornissen
Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling
Psychotherapie
Slaapstoornissen

RTBlock03

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

De Praktijk

IJmond is een kleinschalige en regiogerichte praktijk voor psychiatrie en psychotherapie, gericht op diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende psychische klachten en stoornissen. We bieden voornamelijk gespecialiseerde GGZ aan jongeren en volwassenen.

We hechten aan een persoonlijke benadering waarbij de cliënt en de hulpvraag centraal staan. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten door goed gekwalificeerde, BIG-geregistreerde behandelaren.

De Praktijk IJmond is een erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg en heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit houdt in dat uw behandeling vergoed wordt uit de basisverzekering, met verrekening van (een deel) van uw eigen risico.

 • Afgesloten
 • sdfsdfsdfsdfs

RTBlock04

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

De Praktijk

IJmond is een kleinschalige en regiogerichte praktijk voor psychiatrie en psychotherapie, gericht op diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende psychische klachten en stoornissen. We bieden voornamelijk gespecialiseerde GGZ aan jongeren en volwassenen.

We hechten aan een persoonlijke benadering waarbij de cliënt en de hulpvraag centraal staan. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten door goed gekwalificeerde, BIG-geregistreerde behandelaren.

De Praktijk IJmond is een erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg en heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit houdt in dat uw behandeling vergoed wordt uit de basisverzekering, met verrekening van (een deel) van uw eigen risico.

 • dfsdfsdfsd
 • sdfsdfsdfsdfs