Praktische info

Praktische info

Hier vindt u meer informatie over de praktische zaken binnen de Praktijk IJmond, zoals de kosten, de wachtlijst, het afzeggen van afspraken, uw rechten en plichten en eventuele klachten.

Kosten

Vergoeding uit de Basisverzekering
De Praktijk IJmond heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract.

Behandeling in de specialistische GGZ valt onder de Zorgverzekeringswet en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of andere medisch specialist noodzakelijk. U mag niet voor dezelfde diagnose elders gelijktijdig in behandeling zijn.

Eigen risico
U dient rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico dat door uw zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht. Het eigen risico wordt berekend over het startjaar van uw behandeling.

Het eigen risico is voor 2021 wederom vastgesteld op 385 euro per jaar, tenzij u zelf een hoger eigen risico heeft afgesproken in uw polis. Voor informatie over uw specifieke situatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

In sommige gevallen kunt u compensatie krijgen voor het eigen risico, zie hiervoor de website van de rijksoverheid.

De Praktijk IJmond brengt de kosten van uw behandeling rechtstreeks in rekening bij uw zorgverzekeraar. Dit doen wij na afsluiting van de behandeling of na het verlengen van de behandeling na één jaar. De meeste zorgverzekeraars brengen u hiervan op de hoogte en sturen dan een factuur voor verrekening van uw eigen risico.

Géén kosten voor familieleden en direct betrokkenen in uw behandeling
Vaak vragen wij u om familieleden of belangrijke anderen mee te nemen naar de gesprekken. Hier zijn géén kosten aan verbonden. Hun eigen risico wordt niet aangesproken en zij hebben ook géén verwijzing nodig. Wèl schrijven we uw partner, familielid of andere betrokkene in als ‘nevenclient’. We zijn namelijk verplicht om iedere aanwezige tijdens een behandeling te registreren.

Hierbij een korte toelichting over de DBC en tijdsregistratie van uw behandeling:
Voor alle Diagnose-Behandel-Combinaties (DBC’s) gelden landelijk vastgestelde tarieven door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

Een DBC bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. Onder directe tijd vallen alle contactmomenten met de cliënt zoals intake, behandeling, onderzoek, telefonisch contact etc.

Onder indirecte tijd valt al het voor- en nawerk rondom de behandeling. Bijvoorbeeld verslaglegging, afstemmen van zorgactiviteiten en intern en extern overleg rondom de client. Om administratieve belasting tot een minimum te beperken werken wij met vaste opslagen van deze indirecte tijd bij de contactmomenten. Voorbereiding en nawerk zijn namelijk per contact voor alle behandelaren ongeveer gelijk. Deze tijden zijn onderzocht en getoetst bij invoering van de DBC systematiek.

Voor informatie over DBC-codes en tarieven die op uw factuur staan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de Nederlandse Zorgautoriteit, zie de website www.werkenmetdbcs.nza.nl/ggz

Wachttijd

Actuele wachttijden per 21-09-2021:

  • De Praktijk IJmond kan slechts nog zeer beperkt nieuwe aanmeldingen aannemen tot eind van dit jaar.
  • Vanaf 11 oktober 2021 kunt u bij de Praktijk telefonisch of per mail informeren naar de mogelijkheden voor aanmelding.

U kunt ten alle tijden contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan bemiddelen naar een zorgaanbieder die op een eerder moment plaats heeft.


Zie hiervoor ook de factsheet van de NZA over de zogenaamde Treeknormen
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. 

Factsheet wachttijden ziekenhuiszorg en GGZ

Openingstijden

De Praktijk IJmond is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. We zijn dan ook telefonisch bereikbaar voor het maken of verzetten van afspraken, het aanvragen van recepten of overleg.

Dit kunt u doen per telefoon op 023 - 205 2076, bij de secretaresse of met een bericht op de voicemail. Het kan ook per email op info@depraktijk-ijmond.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Wij zijn met een klein team en er kan sprake zijn van verminderde bezetting of afwezigheid vanwege nascholing, ziekte of vakantie. Volgt u dan de aanwijzingen op het voicemailbericht.

Een afspraak afzeggen

U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen of verzetten.  Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als “no-show” en niet door de zorgverzekeraar betaald.

Als u niet op een gemaakte afspraak kunt komen, zeg deze dan tijdig af. Dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Anders zijn we genoodzaakt een deel van de kosten in rekening te brengen. De Praktijk IJmond hanteert een no-show tarief van 50 euro voor een niet nagekomen afspraak. Dit wordt rechtstreeks u  in rekening gebracht.

Klachten

We doen bij De Praktijk IJmond onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet aan uw verwachtingen voldoet. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de zorgverlening van De Praktijk IJmond, dan kunt u dit bespreken met uw behandelaar of de eindverantwoordelijke psychiater. Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen. U kunt als leidraad het klachtenformulier gebruiken.

Indien dit ontoereikend is, hebben we een klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). We zijn aangesloten bij CBKZ voor klachtenbemiddeling en -begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

U kunt hieronder ons klachtenreglement en/of ons klachtenformulier downloaden.

Klachtenreglement
Klachtenformulier

Uw rechten en plichten
Als patiënt heeft u recht op een goede behandeling, een duidelijk behandelplan, voldoende informatie, een second opinion. U heeft ook recht op inzage in uw dossier, privacy en inspraak. Daarnaast heeft u ook plichten. Wat precies uw rechten en plichten zijn, leest u in onderstaand document.

Cliëntenrechten en plichten in de GGZ

De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een patiëntenvertrouwenspersoon. De hulp van een PVP is gratis. De PVP is onafhankelijk. Hij is niet in dienst bij een GGZ-instelling, maar bij de landelijke Stichting PVP.

De patiëntenvertrouwenspersoon behandelt uw informatie vertrouwelijk. Hij heeft een geheimhoudingsplicht. De helpdesk van de Stichting PVP is telefonisch bereikbaar op 0900 ‑ 44 48 888 of via email helpdesk@pvp.nl.

Meer informatie over de Stichting PVP kunt u vinden op www.pvp.nl.