Praktische info

Praktische info

Hier vindt u meer informatie over de praktische zaken binnen de Praktijk IJmond, zoals de kosten, de wachttijd, het afzeggen van afspraken, uw rechten en plichten en eventuele klachten.

Kosten

De Praktijk IJmond heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor diagnostiek en behandeling bij de Praktijk IJmond, behalve met CZ en de bijbehorende labels CZ, Nationale Nederlanden, OHRA, Just en CZ direct.
 
Voor alle andere Zorgverzekeraars geldt dat de rekening maandelijks rechtstreeks naar de Zorgverzekeraar gaat en de Zorgverzekeraar de overeengekomen tarieven aan de Praktijk IJmond vergoed.
U krijgt via uw zorgverzekeraar hier elke maand een overzicht van.
 
Als u bij CZ of één van de labels verzekerd bent, houdt dat in dat de rekening van de geleverde zorg rechtstreeks aan u wordt gestuurd.
U dient de rekening zelf aan de Praktijk IJmond te betalen. Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekeraar vaak maar een deel van deze kosten vergoed, afhankelijk van de afgesloten polis.
Informeer hier vooraf goed naar, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan
 
Het Zorgprestatiemodel vanaf 2022
Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd in de GGZ.
 
Met de komst van het zorgprestatiemodel wordt de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg meer overzichtelijk en transparant. De kosten van de behandeling worden bepaald door de duur van het consult, het beroep van de professional waarmee u het consult heeft en of het een diagnostiek- of behandelconsult is. Daarnaast kan het zijn dat de behandelaar het voor uw behandeling belangrijk vindt om te overleggen met een externe collega. Dan wordt intercollegiaal overleg in rekening gebracht.
 
Het verschil tussen een diagnostiekconsult en een behandelconsult zit in het overleg en de administratieve handelingen. Bij een diagnostiekconsult moeten uitgebreidere verslagen worden geschreven, tests worden uitgewerkt, brieven aan de huisarts worden geschreven en er moet op meerdere momenten overleg zijn in het team. Om de kosten van al deze extra handelingen te kunnen dekken, is het tarief voor een diagnostiekconsult hoger dan dat van een behandelconsult.
 
De hoogte van tarieven zijn landelijk bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit. 
Deze zijn terug te vinden op de website van de NZA: zorgprestatiemodel.nza.nl
 
In de Praktijk IJmond zijn een psychiater en een GZ-psycholoog werkzaam binnen de setting Kwaliteitsstatuut III Monodisciplinair

Patiëntfolder zorgprestatiemodel

Wettelijk eigen risico
Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Voor 2022 is dat € 385,-.
Dit is het verplichte minimale bedrag dat door de zorgverzekeraar verrekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar.
Het eigen risico is altijd voor eigen rekening.

Wachttijd

Actuele wachttijden per 4 juni 2024:

De praktijk zit ergvol, we nemen vooral cliënten aan op indicatie. Je kunt bellen voor informatiewat de mogelijkheden zijn. We kijken samen met je wat er past. Dat kan ook betekenen dat we je doorverwijzen naar een andere organisatie.

Verder gelden de volgende wachttijden:

  • De aanmeldingswachttijd is momenteel: 12 weken
  • De behandelingswachttijd is momenteel: 0 weken

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende stoornissen, maar wij behandelen niet alle stoornissen binnen de Praktijk IJmond. Nadat wij uw aanmelding ontvangen hebben kunnen wij beoordelen of er voor uw zorgvraag een passend behandelaanbod is binnen onze praktijk.

U kunt ten alle tijden contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan bemiddelen naar een zorgaanbieder die op een eerder moment plaats heeft.

Zie hiervoor ook de factsheet van de NZA over de zogenaamde Treeknormen
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. 

Factsheet wachttijden ziekenhuiszorg en GGZ

Openingstijden

De Praktijk IJmond is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. We zijn dan ook telefonisch bereikbaar voor het maken of verzetten van afspraken, het aanvragen van recepten of overleg.

Dit kunt u doen per telefoon op 023 - 205 2076, bij de secretaresse of met een bericht op de voicemail. Het kan ook per email op info@depraktijk-ijmond.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Wij zijn met een klein team en er kan sprake zijn van verminderde bezetting of afwezigheid vanwege nascholing, ziekte of vakantie. Volgt u dan de aanwijzingen op het voicemailbericht.

Een afspraak afzeggen / wegblijftarief

Als u niet naar de praktijk kunt komen, bijvoorbeeld door corona gerelateerde klachten of quarantaine, zetten we de afspraak om in een telefonische afspraak of beeldbellen.

Als u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, zeg deze dan tijdig af. Dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen.

U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen of verzetten.  
Anders zijn we genoodzaakt een deel van de kosten in rekening te brengen.
De Praktijk IJmond hanteert een wegblijftarief van 75 euro voor een niet nagekomen afspraak bij de GZ-psycholoog en van 100 euro bij de psychiater.
Dit wordt rechtstreeks aan u in rekening gebracht en niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Klachten

We doen bij De Praktijk IJmond onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet aan uw verwachtingen voldoet. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de zorgverlening van De Praktijk IJmond, dan kunt u dit bespreken met uw behandelaar of de eindverantwoordelijke psychiater. Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen. U kunt als leidraad het klachtenformulier gebruiken.

Indien dit ontoereikend is, hebben we een klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). We zijn aangesloten bij CBKZ voor klachtenbemiddeling en -begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

U kunt hieronder ons klachtenreglement en/of ons klachtenformulier downloaden.

Klachtenreglement
Klachtenformulier

Uw rechten en plichten
Als patiënt heeft u recht op een goede behandeling, een duidelijk behandelplan, voldoende informatie, een second opinion. U heeft ook recht op inzage in uw dossier, privacy en inspraak. Daarnaast heeft u ook plichten. Wat precies uw rechten en plichten zijn, leest u in onderstaand document.

Cliëntenrechten en plichten in de GGZ

De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een patiëntenvertrouwenspersoon. De hulp van een PVP is gratis. De PVP is onafhankelijk. Hij is niet in dienst bij een GGZ-instelling, maar bij de landelijke Stichting PVP.

De patiëntenvertrouwenspersoon behandelt uw informatie vertrouwelijk. Hij heeft een geheimhoudingsplicht. De helpdesk van de Stichting PVP is telefonisch bereikbaar op 0900 ‑ 44 48 888 of via email helpdesk@pvp.nl.

Meer informatie over de Stichting PVP kunt u vinden op www.pvp.nl.