Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding en intake

Na aanmelding neemt de secretaresse contact met u op voor uw gegevens en een afspraak voor een telefonische pre-intake. Een van de behandelaren belt u dan voor een korte screening. De reden van aanmelding en de belangrijkste klachten worden geïnventariseerd en er wordt gekeken of wij u binnen de praktijk passende zorg kunnen bieden.

Als dat het geval is, wordt u uitgenodigd voor de intakeprocedure.

Deze bestaat uit twee intakegesprekken, een psychiatrisch onderzoek, vaak aansluitend aan het tweede intakegesprek en een adviesgesprek.

Vóór het eerste gesprek, dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts. Bij het eerste gesprek moet u zich kunnen legitimeren en de verwijsbrief overleggen.

In het eerste intakegesprek worden uw hulpvraag, de klachten, het beloop en eventuele onderhoudende factoren besproken. In een tweede intakegesprek kan  nader worden ingegaan op uw levensloop en levensomstandigheden. Vaak vragen wij u belangrijke anderen, zoals uw partner of familie mee te nemen ter ondersteuning en om hun kijk op de problemen toe te lichten.

Aansluitend vindt een psychiatrisch onderzoek plaats om samen met u tot een diagnose en een voorstel van behandeling te komen. Zo nodig vindt aanvullend onderzoek plaats in de vorm van specifieke vragenlijsten, lichamelijk onderzoek of bloedonderzoek.

Dit wordt samengevat in een behandelplan en besproken in het multidisciplinaire team. In het adviesgesprek wordt dit met u besproken. Er wordt uitleg gegeven over de gestelde diagnose en over de inhoud van de behandeling. Als cliënt en behandelaar het over de inhoud van het behandelplan eens zijn, tekenen zij beiden voor akkoord.  U krijgt een kopie van uw behandelplan en met uw instemming wordt ook een kopie van het behandelplan naar de huisarts verstuurd.

  • In het behandelplan staan de afspraken die u en uw behandelaar samen maken.  
  • Een beschrijvende diagnose, dat is een samenvatting van uw klachten en problemen.
  • De gestelde diagnose(n) volgens de DSM-V.
  • De doelen van de behandeling en wanneer de behandeldoelen gerealiseerd zijn.
  • De inhoud van de behandeling; de gekozen vorm van therapie en eventuele inzet van e-health.
  • De frequentie van de behandelcontacten en een inschatting hoe lang de behandeling zal duren.
  • Wie uw (regie)behandelaar wordt.
  • Het volgende evaluatiemoment.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

U krijgt vóór het eerste intakegesprek per email een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan digitaal en de uitkomst wordt tijdens de intake met u besproken. Dit is in het kader van de in de GGZ verplicht ingevoerde ROM en is bedoeld als hulpmiddel voor cliënten en hulpverleners om de voortgang van behandeling te monitoren.

Deze eerste meting dient als uitgangspunt voor start van de behandeling. Deze vragenlijst wordt later in de behandeling nogmaals aan u voorgelegd om behandelresultaten te meten.

Daarnaast wordt jaarlijks de cliënttevredenheid gemeten. Dit verloopt ook via een online vragenlijst waarvoor u per email een uitnodiging ontvangt.

Ook kunt u uw ervaringen met en tevredenheid over de praktijk kenbaar maken via een waardering op Zorgkaart Nederland via deze link.

Inspraak

U bent betrokken bij het bepalen van uw behandelplan; bij de inhoud van uw behandeling en de evaluatie.  Wij houden zoveel als mogelijk rekening met uw wensen en mogelijkheden, maak deze gerust bespreekbaar bij uw behandelaar.

Als u geen klik voelt met uw behandelaar, is het belangrijk dit aan te geven. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een oplossing.

Crisis

In geval van crisis buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de huisartsenpost in uw regio. Zo nodig kunnen zij de crisisdienst voor u inschakelen.